The Innovative Software Company

Základní charakteristika

8xDigimatic slouží pro automatizaci kontroly kvality využívajících měřicích přístrojů s rozhraním Digimatic a RS232. Mezi jeho hlavní výhody oproti ručnímu zápisu naměřených hodnot patří vysoká rychlost a spolehlivost.

8xDigimatic má implementované heuristické ochrany, jako například nastavení mezí. Pokud se změřený rozměr výrobku nachází mimo nastavené meze, musí operátor tento rozměr změřit znovu.

Měřicí systém s výrobkem 8xDigimatic se dělí do několika částí. 8xDigimatic se umisťuje do rozvaděče, ke kterému jsou připojeny periferie s krytím IP65. Operátor za běžného provozu přichází do styku pouze s periferiemi. Mezi periferie patří ovládací panel, LED maják, měřící přístroje s rozhraním Digimatic nebo RS232, měřicí stanice pro měření nestandardních veličin atd.

Dodávaný firmware lze po dohodě upravit nebo rozšířit podle přání zákazníka.

Vlastnosti

 • 8x Mitutoyo Digimatic (kompatibilní také s Mahr Digimatic a dalšími výrobci měřidel)
 • 8x RGB Link pro připojení RGB panelů, každý panel až 8 LED (celkem až 50 LED)
 • 1x SPI Master pro propojení více desek do kaskády (až 4 desky)
 • 1x SPI Slave
 • 3x RS232 pro připojení přístrojů s rozhraním RS232
 • 1x RS485 (připojení k PLC)
 • 6x Digitální vstup 5/24 V
 • 4x Digitální výstup 24 V
 • 1x Analogový vstup 0 - 10 V
Verze produktů Objednací číslo
Datový koncentrátor 8xDIGIMATIC

Rozdíly mezi běžným Digimatic Multiplexerem a Elekt Labs 8xDigimatic

Běžný Digimatic Multiplexer

0. Zvolí se příslušný měřící přístroj pro změření rozměru výrobku.
1. Na PC operátor vybere měření rozměru 1 a změří jej.
2. Na PC operátor vybere měření rozměru 2 a změří jej.

x Vyšší nároky na obsluhu
x Ovládací PC a měřící přístroj nejsou umístěny v zorném poli operátora
x Časová náročnost
x Chybovost

Elekt Labs 8xDigimatic

0. Zvolí se příslušný měřící přístroj pro změření rozměru výrobku.
1. Na ovládacím panelu operátor vybere měření rozměru 1 a změří jej.
2. Na ovládacím panelu operátor vybere měření rozměru 2 a změří jej.
3. Změřené hodnoty jsou automaticky odeslány na server.

+ Intuitivní ovládání
+ Rychlost měření
+ Automatické výzvy k měření
+ Heuristické ochrany proti chybně provedeným měřením
+ Indikace překročení mezí
+Ovládací panel a měřící přístroj jsou umístěny v zorném poli operátora

Připojení měřicích přístrojů

8xDigimatic je primárně určen pro připojení měřicích přístrojů s rozhraním Digimatic. Umožňuje připojení až 8 měřicích přístrojů s tímto rozhraním. Každý port je opatřen dvoubarevnou LED signalizující správnou funkci připojeného měřicího přístroje.

Dalším často používaným rozhraním u měřicích přístrojů je RS232. Datový koncentrátor je vybaven pro připojení jednoho měřicího přístroje s rozhraním RS232.

K uvedeným rozhraním lze tak připojit měřicí přístroje od různých výrobců jako jsou Mitutoyo (posuvky, úchylkoměry, ...), Mahr (posuvky, úchylkoměry, ...), Kern (přesné váhy, ...), Sencon (měření tloušťky, ...) a další.

Měření a signalizace pomocí RGB ovládacích panelů

U běžně vyráběných multiplexerů pro měřící přístroje s rozhraním Digimatic je ke každému přístroji přiřazeno právě jedno tlačítko, čímž lze odměřit pouze jeden parametr výrobku. Pro změření dalšího parametru se musí použít další fyzický přístroj.

8xDigimatic naopak dokáže jedním fyzickým měřicím přístrojem odměřit až 8 parametrů výrobku. Tato funkce je umožněna díky ovládacímu panelu s až 8 tlačítky, který je přiřazen ke každému z 8 měřicích přístrojů. Stiskem tlačítka se vybere měřený parametr.

Jednotlivá tlačítka jsou podsvícena RGB LED. Potom se mohou signalizovat operátorovi jednotlivé stavy měření.

Například:

 • Zhasnuté tlačítko – klidový stav
 • Záblesky oranžová barva – výzva k měření
 • Svíticí bílá barva – měření parametru
 • Blikající červená barva – naměřené hodnoty jsou mimo nastavené meze

Rozhraní RS485

Rozhraní RS485 můžete použít pro připojení PLC, které lze využít na:

 • Měření nestandardních veličin
 • Poloautomatické nebo automatické měření

Sběr dat přes rozhraní RS232

Komunikace s nadřazeným systémem probíhá přes rozhraní RS232, který je pak schopný vyčíst data z 8xDigimatic. V současné době existují dvě verze firmwaru, které se liší komunikačním protokolem s nadřazeným systémem:

 • Komunikační protokol kompatibilní s protokolem Mitutoyo MUX-50.
 • Elekt Labs protokol - Elekt Labs Measurement Acquisition Protocol (ELMAP)

Další vlastnosti

Kromě komunikačních rozhraní má datový koncentrátor k dispozici 6 univerzálních digitálních vstupů a 4 digitální výstupy. U každého vstupu je jumper pomocí kterého lze měnit kompatibilita mezi TTL a 24 V logikou. Výstupy jsou galvanicky oddělené. Aktivita vstupů a výstupů je signalizovaná LED diodou. Pro měření analogových veličin je určen analogový vstup s rozsahem 0 - 10 V.

V případě nedostatku některých rozhraní je umožněno 8xDigimatic spojovat do kaskády. Maximálně lze takto spojit až 4 moduly. Celkově se získá:

 • 32x Rozhraní Digimatic
 • 32x RGB Link pro ovládání RGB panelů (celkem až 200 LED)
 • 4x RS232 pro připojení měřících přístrojů
 • 4x RS485
 • 24x Digitální vstup 5/24V
 • 16x Digitální výstup 24V
 • 4x Analogový vstup 0-10V

8xDigimatic lze napájet napětím 8 V – 30 V. Pro zabudování do rozvaděče je opatřen systémem pro připevnění na DIN lištu o šířce 35 mm.

Parametry
Provozní teplota 0°C do 50°C
Možnost montáže DIN lišta 35 mm
Rozměry (ŠxVxH) 144x121x75 mm
Hmotnost 400 g