The Innovative Software Company

Elekt Labs na akci Okno do praxe 2024

Rádi jsme se znovu zúčastnili akce Okno do praxe na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, která pomáhá studentům nahlédnout do světa firem. Výborně jsme si povídali se studenty, hlavně z oboru Informatika.

V Elekt Labs studentům nabízíme příležitosti, které jim pomohou rozvíjet jejich dovednosti a uplatnit je v praxi. Pravidelně aktivně zapojujeme studenty prostřednictvím stáží či dlouhodobých brigád a podporujeme je i v psaní diplomových prací. Dobře se u nás uplatní také absolventi.

Děkujeme Přírodovědecké fakultě a Kariérnímu centru Univerzity Palackého za uspořádání akce a těšíme se na další spolupráci.

Foto - archiv PřF UP a Elekt Labs