The Innovative Software Company

Měřicí a statistická aplikace

MASA je výrobní informační systém používaný pro monitorování a vyhodnocování strojního zařízení a jiných technologických systémů na základě automatizovaného sběru dat. Principem systému je neustále a rychle identifikovat problematické oblasti s cílem ušetřit náklady, zvýšit produktivitu a efektivitu. Princip aplikace je postaven na průběžném ukládání dat do databáze a jejich následném zpracování prostřednictvím volitelných modulů, případně poskytnutím těchto dat pro vlastní zpracování.

Charakteristika systému

 • Okamžitý přehled o dění na sledovaných strojích
 • Okamžitě dostupný pohled na historické údaje (za celou dobu sběru dat)
 • Intuitivní ovládání přes WWW rozhraní.
 • Statistické vyhodnocení dat
 • Neomezený počet uživatelů - platí se za sledovaný stroj, ne za uživatele
 • Zjednodušená verze jako součást vizualizace stroje (není třeba serveru ani připojení k podnikové síti)
 • Snadná rozšiřitelnost na další stroje
 • Modulárnost - zákazník si koupí jen to, co potřebuje, není nucen si kupovat nic navíc
 • Možnost přístupu přes síť internet (šifrování a autentizace jménem a heslem je samozřejmostí)
 • Základní jazykové mutace CZ, EN

Základní funkce

 • Analýza využití časového fondu
 • Analýza zmetkovitosti
 • Analýza poruchovosti
 • Analýza prostojů
 • Archivace dat za účelem auditu
 • Hodnocení operátorů
 • Hodnocení údržby
 • Překladový slovník dle místní terminologie
 • Nadstavbový SPC modul
 • Nadstavbový OLAP modul

Verze produktů

Verze produktů Objednací číslo
Licence serveru systému MASA III MASASRV_III
Licence na připojení jednoho stroje do systému MASA III MASACLIENT_III
Licence pro připojení výrobní linky do systému MASA III MASALINE_III
Licence modulu SPC MASA III pro jeden stroj nebo linku MASASPC_III