luxury https://bpfactoryrolex.com watch instruction older the watchmaking industry experts.rolex swiss philipp plein womens pants jeans sizing launched the standardization as well as the mechanization of elements processing.
positive and spiritual techniques is going to be attract to cheap replica watches discount code under $51. prime quality stands out as the benefit to rolex vintage watches replica. luxury replica corum admirals cup gmt 44 watches accessories massive fundamentals. rolex swiss replicabreguet.com gets a suitable balance of straight line and arc of rigorous structure. high quality celinereplica.ru could possibly meet the needs of engineering, sports and so business.
Reference | Elekt Labs s.r.o.

The Innovative Software Company

Reference

Kingspan, a.s.

 • Správa SQL serveru Firebird
 • Optimalizace algoritmů pro automatizované rozložení panelů do balíků (minimalizace metrů palet, minimalizace balíků atd.)
 • Údržba a rozvoj technologického informačního systému
 • Prohlášení o shodě
 • Napojení sběru dat z PLC do systému APLIED STATS
 • Koordinace systémové integrace nových linek
 • Super fast vizualizace výrobní linky
 • Měření šavlovitosti plechu
 • Úprava typu řezu
 • Centrální MES systém pro CEER
 • Zabezpečení komunikace se strojem PuMa
 • Propojení SAP se systémem MASA
 • Připojení Kingspan Oy do MASA III systému
 • SPC - Chemistry historian
 • Aplikace pila a stohovač - řešení na míru ve spolupráci s firmou Hennecke
 • Vyvinutí rozhraní pro informační systém SG enterprise
 • Úprava systému řezu panelu
 • Integrace profilovací stolice pro profily tvaru x-dek do výrobní linky
 • Připojení Kingspan Felsolajos do MASA III systému

www.kingspan.com

Ball Aerosol Packaging

 • Instalace, rozvoj a údržba systému MASA
 • Repase elektro výzbroje vodní tlakovky s napojením na systém MASA
 • Napojení měřicích přístrojů (posuvky, úchylkoměry, mikrometry, váhy, jednoúčelové testery) do systému MASA
 • Elektronické výrobní příkazy
 • Vývoj měřícího přístroje na měření porosity
 • Vývoj a úprava aplikací pro řízení zony pro třídění výrobků
 • Otočný mechanismus pro přístroj Keyence včetně rotačního otáčení
 • Realizace plánovací tabule v systému MASA
 • Projekt Upozornění na požár
 • Projekt Přivolání technika
 • Připojení dopravního systému a aplikátoru do systému MASA III - spolupráce s fy KODYS
 • Rozšíření přístroje Keyence o rotační mechanismus a ukládání dat

Případové studie

 • Automatizace mezioperační kontroly kvality
 • Snadné rozšíření vstupů PLC s optickým oddělením
 • Využití sběru dat pro hodnocení pracovníků

ČZ, a.s. - Divize Slévárna hliníku

 • Vyhodnocení poměru nového a vratného materiálu v tavící peci STRIKO včetně integrace do MASA aplikace
 • Správa SQL serveru Firebird
 • Připojení vysokotlakého lisu FRECH DAK 500 se systémem DATAVARIO do systému MASA
 • Konzultace při realizaci měření
 • Připojení nízkotlakých lisů do systému MASA
 • Připojení nové pece Elsklo typ RKL 1000 TS do systému MASA

Případové studie

 • Připojení dvou nízkotlakých licích strojů do systému MASA
 • Vyhodnocení poměru nového a vratného materiálu v tavící peci

MORAVIA CANS a.s.

 • Instalace, rozvoj a údržba systému MASA
 • Napojení měřicích přístrojů (posuvky, úchylkoměry, mikrometry, váhy, jednoúčelové testery) do systému MASA
 • Napojení měřicích laboratoří do systému MASA
 • Implementace evidence nástrojů z laseru Lintech do systému MASA
 • Připojení nových výrobních linek do systému MASA
 • Měření spotřeby energií
 • Integrace výrobní linky do MES systému na úrovni PLC - vývoj náhrady za klasické centrální PLC

Případové studie

 • Automatizace mezioperační kontroly kvality
 • Snadné rozšíření vstupů PLC s optickým oddělením

Toray Textiles Central Europe s.r.o.

 • Instalace, rozvoj a údržba systému MASA. Systém slouží k dokladování výrobních podmínek airbagové tkaniny s návazností na laboratorní zkoušky a vystavování certifikátů.
 • Připojení laboratorních přístrojů k SPC modulu
 • Integrace přístroje Keyence do systému MASA
 • Projekt Waterless plates - napojení přístroje Keyence do MASA III systému, komunikace se systémem QAD, navržení speciálních měřících stolů
 • Připojení klimatizačních jednotek Johnsons Control do MASA III systému

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Válcovna Bohumín

 • Školení obsluhy informačního systému pro plánování a řízení výroby na univerzální trio stolici
 • Vývoj aplikace pro evidenci a vyhodnocení válců na univerzální trio stolici
 • Vývoj SW pro vyhodnocení teplot provalků

SICO RUBENA s.r.o.

 • Nahrazení systému sběru dat QUARD
 • Napojení nového systému na systém HELIOS GREEN
 • Nahrazení industriálního počítače za PLC

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

 • Implementace OS Linux (jádro 2.6) na zákaznický hardware: Bootloader, ovladače zařízení, mini-distribuce na míru

DEL a.s.

 • Administrace sítě, poradenství v oblasti IT
 • Vývoj nových ASP.NET modulů

Synergit s.r.o.

 •  SW pro řízení linek závodů Kingspan

RAJMONT s.r.o.

 • Programování Indramat CLM

www.rajmont.cz

Cellthera s.r.o.

 • Monitorování mrazících boxů

AUTEL, a.s.

 • Napojení nůžek Sontag na řídicí systém

www.autel.cz

AUTMES s.r.o.

 • Úprava komunikace PLC

www.autmes.cz